kontakt: +30 23510 37167 | info@pierroll.gr

Magazinimi i lëndës së parë

Lëndët e para që zgjidhen për tu përdorur në prodhimin e grilave dhe produkteve të tjera janë të një cilësie mjaft të lartë dhe vijnë nga furnizues të miratuar, të cilët respektojnë rregullatoret dhe kontrollet e cilësisë.

 

Zgjedhja e lëndëve bëhet pas një kërkimi analitik të stafit drejtues të Pierroll, dhe duhet të reflektojë kërkesat e drejtorisë, të paktën përsa i përket cilësisë dhe durueshmërisë së lëndëve.

 

Lëndët e prodhimit të grilave dhe të sistemeve mbrojtëse kundër mushkonjave porositen në sasi të mëdha, duke patur si qëllim çmimin më të ulët, i cili sjell si rezultat uljen e çmimit edhe për klientin.

Magazinimi i lëndës së parë pierroll
Magazinimi i lëndës së parë pierroll
  Magazinimi i lëndës së parë pierroll