kontakt: +30 23510 37167 | info@pierroll.gr

Kuti PVC

KUTI NDENJËSE NDËRPRERJEJE 15Χ20,5 KUTI NDENJËSE 20,5Χ20,5 KUTI NDENJËSE 20,5Χ20,5 ME PJESË TË JASHTME ALUMINI
KUTI NDENJËSE 20,5Χ20,5 ME PJESË TË JASHTME ALUMINI KUTI NDENJËSE 20,5Χ20,5 KUTI NDENJËSE 20,5Χ20,5 ME PJESË TË JASHTME ALUMINI
KUTI NDENJËSE 20,5Χ20,5 KUTI NDENJËSE 20,5Χ20,5 MOOREICHE ME PJESË TË JASHTME ALUMINI KUTI E JASHTME 17Χ17 E VESHUR ME FOIL
KUTI NDENJËSE 20,5Χ20,5 KUTI NDENJËSE 20,5Χ20,5 MOOREICHE ME PJESË TË JASHTME ALUMINI KUTI E JASHTME 17Χ17 E VESHUR ME FOIL
KUTI NDENJËSE 15Χ20,5 NUSSBAUM KUTI E JASHTME 14,5Χ14,5 E VESHUR ME FOIL  
KUTI NDENJËSE 15Χ20,5 NUSSBAUM KUTI E JASHTME 14,5Χ14,5 E VESHUR ME FOIL  

BOJËRA GRILASH ME NGJYRA