kontakt: +30 23510 37167 | info@pierroll.gr

Të rejat e PierRoll O.E.

pierroll news exhibition of tirana

PJESËMARRJE NË EKSPOZITËN E 17-të NDËRKOMBËTARE TË TIRANËS

Ne, shoqëria Pierroll morëm pjesë me sukses në ekspozitën e 17-të të Tiranës, në të cilën paraqitëm produktet tona, me qëllim zgjerimin dhe distributimin e produkteve tona edhe në shtetet fqinje.


Prezenca jonë shkaktoi admirim në mjaft kandidatë për bashkëpunim, jo vetëm për shkak të paraqitjes së organizuar të produkteve, por edhe për cilësinë dhe ekspertizën e personelit drejtues që përfaqësoi shoqërinë ne këtë eveniment.


Pas këtij prezantimi të sukseshëm të produkteve të saj, shoqëria jonë ka si pikësynim pjesëmarrjen edhe në ekspozita të tjera tregtare brenda vendit dhe në Ballkan, me qëllim zgjerimin e aktivitetit të saj tregtar.

pierroll news exhibition of tirana