kontakt: +30 23510 37167 | info@pierroll.gr

Prodhimi

Shoqëria Pierroll trajton me përgjegjësi dhe konsekuencë prodhimin e produkteve të saj në kombinim me dorëzimin e menjëhershëm, dhe konsiderohet si një nga shoqëritë më serioze dhe të besueshme të grilave të aluminit dhe sistemeve mbrojtëse kundër mushkonjave në Greqinë veriore..

 

Kjo arritje është rezultat jo vetëm i sektorit drejtues por edhe i atij të prodhimit.

 

Është zgjedhje e shoqërisë Pierroll të trajnojë personelin e saj në mënyrë sa më efetive dhe së bashku me makineritë e prodhimit jep cilësinë e lartë të grilave dhe sistemeve kundër mushkonjave, duke patur si rezultat dorëzimin e shpejtë tek përdoruesi.

 

Përgjegjësia e shoqërisë nuk ndalon tek prodhimi dhe disponimi i produkteve, por vazhdon edhe pas tyre, sepse Pierroll ofron një sektor mjaft të organizuar mbështetjeje teknike për një shërbim sa më të mirë të klientëve të saj.

Prodhimi pierroll
Prodhimi pierroll Prodhimi pierroll