kontakt: +30 23510 37167 | info@pierroll.gr

politikën e kompanisë

Çështje ligjore dhe lajmërime


Mohim i të drejtave të autorit

Të drejtat e autorit © pierroll.gr 2011
Kjo faqe web është pronë e shoqërisë Pierroll O.E me seli në Katerini të Greqisë dhe dhe pronarët e saj të padiskutueshëm janë K.Athanasiadhis, T. Karadhukas, A. Tabulidhis. Tërësia e përmbajtjes, përfshirë figurave, e në përgjithësi e gjithë faqes web mbrohen nga ligjet Europiane rreth të drejtave të autorit dhe ndalohet kopjimi dhe vjedhja e figurave, fotografive e në përgjithësi e përmbajtjes për çfarëdolloj përdorimi tregtar ose jo, ose për faqe të tjera web pa lejen e pronarëve të kësaj faqeje web....

 

Politika e konfidencialitetit

Shoqëria Pierroll O.E. zbaton mjaft rreptësisht legjislaturën rreth konfidencialitetit të klientëve dhe vizitorëve të saj, prandaj të gjitha informacionet që kërkohen të plotësohen në format e kontaktit të faqes sonë web, janë për ofrimin sa më mirë të shërbimeve nga ana e shoqërisë sonë. Shoqëria jonë, në asnjë mënyrë nuk do të japë, shesë, huazojë ose përdorë të dhënat tuaja personale pa miratimin tuaj të qartë.

H vetmi rast në të cilin shoqëria mund të përdorë të dhënat tuaja eshtë për ndjekjen e lëvizjes së buxhetit dhe evaluimin e lëvizjes dhe vizitueshmërisë së faqes web, veprime të cilat kryhen nga personeli i shoqërisë dhe asnjë emër, mbiemër, adresë, telefon ose e-mail nuk do të dalin jashtë, veçse për shërbimin tuaj të saktë e të menjëhershëm.

 

Titujt

Konstruksioni dhe zhvillimi i faqes web: Visiongraphics.gr
Hostuar nga: Fastlighthost.com