επικοινωνία: +30 23510 37167 | info@pierroll.gr

αποθήκευση πρώτης ύλης

Οι πρώτες ύλες  που επιλέγονται για να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή των ρολών και λοιπών προϊόντων είναι άριστης ποιότητας και από εγκεκριμένους προμηθευτές που συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και τους ποιοτικούς ελέγχους.

 

Η επιλογή των υλικών πραγματοποιείται κατόπιν αναλυτικής έρευνας του διοικητικού προσωπικού της pierroll, και πρέπει να αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις της διοίκησης τουλάχιστον όσο αφορά την ποιότητα και αντοχή των υλικών.

 

Τα υλικά κατασκευής των ρολών και αντικωνωπικών συστημάτων, παραγγέλοντια σε μεγάλες σε ποσότητες με σκοπό την καλύτερη τιμή που έχει σαν συνέπεια την ευνοικότερη τιμή προς τον πελάτη.