επικοινωνία: +30 23510 37167 | info@pierroll.gr

κουτιά αλουμινίου

ΚΟΥΤΙ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗΣ 18Χ20
ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ
ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 25Χ25 ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 21Χ21
ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 25Χ25 ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 25Χ25 ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 21Χ21
ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 18Χ19 ΠΟΜΠΕ ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 18Χ18 ΙΣΙΟ ΚΟΥΤΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 17Χ17
ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 18Χ19 ΠΟΜΠΕ ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 18Χ18 ΙΣΙΟ ΚΟΥΤΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 17Χ17
ΚΟΥΤΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 14,5Χ14,5 ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 13,7Χ18 ΙΣΙΟ ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΠΟΜΠΕ 14Χ19
ΚΟΥΤΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 14.5Χ14.5 ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ 13,7Χ18 ΙΣΙΟ ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΠΟΜΠΕ 14Χ19