Παραγωγή

 

Η εταιρία pierroll λαμβάνει υπεύθυνα και με συνέπεια την παραγωγή των προϊόντων της,και σε συνδυασμό με την άμεση παράδοση θεωρείτε από πολλούς μία από τις σοβαρότερες και έμπιστες εταιρίες ρολών αλουμινίου και αντικωνωπικών συστημάτων στην βόρεια Ελλάδα.

 

Αυτή η επίτευξη είναι αποτέλεσμα τόσο  της διοίκησης όσο και του τομέα της παραγωγής.

 

Η pierroll επιλέγει να εκπαιδεύει αποτελεσματικά το προσωπικό και μαζί με τον εξοπλισμό παραγωγής,παρέχει άριστη ποιότητα των ρολών και αντικωνωπικών συστημάτων με αποτέλεσμα την ταχεία παράδοση προς τον κατασκευαστή.

 

Η ευθύνη της εταιρείας δεν σταματά στη παραγωγή και διάθεση των προϊόντων αλλά συνεχίζεται και μετά από αυτή καθώς ή pierroll παρέχει ένα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης των πελατών της.

Αποθήκευση πρώτης ύλης

 

Οι πρώτες ύλες  που επιλέγονται για να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή των ρολών και λοιπών προϊόντων είναι άριστης ποιότητας και από εγκεκριμένους προμηθευτές που συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και τους ποιοτικούς ελέγχους.

Η επιλογή των υλικών πραγματοποιείται κατόπιν αναλυτικής έρευνας του διοικητικού προσωπικού της pierroll, και πρέπει να αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις της διοίκησης τουλάχιστον όσο αφορά την ποιότητα και αντοχή των υλικών.

Τα υλικά κατασκευής των ρολών και αντικωνωπικών συστημάτων, γίνονται σε μεγάλες ποσότητες με σκοπό την καλύτερη τιμή, που έχει σαν στόχο και την πιο προσιτή τιμή προς τον πελάτη.

Έτοιμα προϊόντα

 

Στις εγκαταστάσεις της η εταιρία αποθηκεύει τα προϊόντα που είναι έτοιμα προς πραράδοση για μεταφορά προς τους επαγγελματίες.