Παρουσίαση μηχανισμού επαναφοράς σίτας της PierRoll

Τοποθέτηση σε παλιά σιτόπορτα αλουμινίου

Τοποθέτηση σε ξύλινη σιτόπορτα
.