Παρουσίαση μηχανισμού επαναφοράς σίτας της PierRoll

Τοποθέτηση μηχανισμού σε ξύλινη σιτόπορτα

Τοποθέτηση μηχανισμού σε ξύλιινη σιτόπορτα