Prezantimi i mekanizmit të kthimit të ekranit PierRoll

Instalimi i mekanizmit në një derë druri gruri

Instalimi i mekanizmit në një derë druri gruri