Όροι Χρήσης

1 Hyrje
Përdorimi i faqeve të internetit dhe shërbimeve të ofruara për vizitorin / përdoruesin, nga faqja e internetit https://pierroll.gr në pronësi të “PierRoll O.E.” këtu e tutje referuar si “kompania”, presupozon marrëveshjen tuaj të pakushtëzuar me kushtet e mëposhtme të përdorimit, të cilat zbatohen për të gjithë përmbajtjen në këtë faqe. Prandaj, vizitori / përdoruesi duhet të lexojë me kujdes këto terma para se të përdorë shërbimet e faqes në internet dhe nëse nuk pajtohet, ai nuk duhet të përdorë shërbimet dhe përmbajtjen e saj. Vizitorit / përdoruesit i kërkohet të kontrollojë përmbajtjen e kushteve të përdorimit për ndryshime të mundshme. Përdorimi i vazhdueshëm i faqes në internet https://pierroll.gr edhe pas çdo ndryshimi nënkupton pranimin e pakushtëzuar të këtyre kushteve nga vizitori / përdoruesi.
2. Kushtet e përgjithshme

Qëllimi i kompanisë sonë është shërbimi sa më i mirë për klientët tanë. Kjo Uebfaqe ju mundëson klientëve tanë dhe të gjithë përdoruesve të internetit të informohen menjëherë për produktet e ofruara nga kompania jonë, si dhe për azhurnimet në lidhje me kompaninë.

3. Pronë intelektuale
E drejta e autorit dhe marka tregtare
I gjithë dizenjimi i faqeve të internetit të faqes në internet, teksti, grafikët, përzgjedhja dhe cilësimet, janë pronë intelektuale e kompanisë sonë dhe mbrohen në përputhje me dispozitat përkatëse të ligjit Grek, ligjit Evropian dhe konventave ndërkombëtare. Të gjitha të drejtat e rezervuara, çdo tekst ose imazh ose markë, janë regjistruar dhe përdorur në këtë dyqan në internet, me lejen e pronarëve të tyre përkatës.
4. Mbrojtja e të dhënave personale
Ju mund të shihni se si ne i përdorim informacionet tuaja në Deklaratën e Privatësisë (Politika e Privatësisë). Përdorimi i faqeve dhe shërbimeve elektronike të ofruara për vizitorin / përdoruesin nga faqja e internetit https://pierroll.gr presupozon marrëveshjen e tyre të pakushtëzuar me kushtet e përcaktuara në të.
 
 
A mundet që artikulli im t’u zbulohet palëve të treta / kompanive të tjera?
 
 
Këto të dhëna përpunohen nga kompania në përputhje me Direktivën e BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave 1995 (DPD), si dhe Rregulloren e Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR) me efekt nga 25 maj 2018. Për më shumë Për detaje, ne ju referojmë te Privatësia Deklarata (Privatësia) e kësaj faqe në internet. Kompania jonë përdor informacionin që na jepni gjatë dorëzimit elektronik të formularit, në mënyrë që t’ju kontaktojë
me kërkesa nga vizitorët përmes formularit të kontaktit,
për produkte të reja ose alternative të ofruara nga kompania jonë
oferta speciale dhe lajme të faqes sonë
Regjistrimi juaj i të dhënave tuaja personale do të thotë që ju të pranoni që këto të dhëna të përdoren nga kompania jonë për arsyet e deklaruara në Deklaratën e Privatësisë (Privatësia)
5. Siguria
Protokolli SSL (Secure Sockets Layer) aktualisht është standardi global për internetin për të vërtetuar faqet e internetit tek përdoruesit e Internetit dhe për të kriptuar të dhëna midis përdoruesve të internetit dhe serverave të internetit. Një komunikim i koduar SSL kërkon që të gjitha informacionet e dërguara midis një klienti dhe një serveri të kodohen nga programi dërgues dhe të deshifrohen nga softueri marrës, duke mbrojtur kështu informacionin personal gjatë transferimit të tij. Përveç kësaj, i gjithë informacioni i dërguar me protokollin SSL mbrohet nga një mekanizëm që zbulon automatikisht nëse të dhënat kanë ndryshuar gjatë transferimit. Për më tepër, siguria personale është fjalëkalimi që jepni kur bëheni anëtar i faqes në internet https://pierroll.gr. Për të paraqitur ndonjë nga informacionet tuaja personale, së pari duhet të jepet emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi. Për këtë arsye, duhet t’i mbani të sigurta këto sende në mënyrë që të mos bien në duart e të tjerëve. Ne gjithashtu ju këshillojmë të krijoni një fjalëkalim duke përdorur simbole së bashku me karaktere alfanumerike.
Informacioni i kontaktit
Emri: PierRoll O.E.
TIN: 0000000000
Zyra e taksave: Katerini
Selia: km 1. P.E.O Katerini – Selanik, Katerini 60100
7. Ndryshimet në politikën e cookies

Kjo Politikë e Cookies mund të ndryshojë në çdo kohë. Për këtë arsye, ne e konsiderojmë të përshtatshme t’i referohemi kësaj Politike rregullisht. Kjo hyri në fuqi më 31 janar 2021. Në rast modifikimi do të tregojë datën në të cilën ndodhi. Politika e Cookies gjithmonë konsiderohet e vlefshme, siç është formuluar nga modifikimi më i fundit.